Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός | Ορθόδοξοι Πατέρες Our Lord Jesus Christ | Orthodox Fathers

Πρόλογος


Θαύματα καί σημεῖα - Ἅγιος Ἰγνάτιος (Ἀλεξάνδροβιτς Μπριαντσιανίνωφ)

Τό βιβλίο αὐτό ἐκδόθηκε γιά πρώτη φορά τό 1987. Ἀπό τότε ἐκυκλοφόρησε σέ 4 ἐκδόσεις (= 20.000 ἀντίτυπα).

Μᾶς μιλάει γιά τήν τάση πού ἔχουν μερικοί εὐσεβεῖς, νά ἀναζητοῦν μέ λαχτάρα «θαύματα καί σημεῖα», «θαυματουργούς», «σημειοφόρους», «χαρισματούχους».

Μᾶς λέγει, ὅτι δέν πρέπει νά λιγωνόμαστε γιά «θαύματα καί σημεῖα». Γιατί μέ «θαύματα καί σημεῖα», καί μάλιστα μεγάλα καί καταπληκτικά, θά προσπαθήσει νά μᾶς πλανήσει ὁ ἀντίχριστος, τότε πού θά ἔλθει.

Πρέβεζα, 11 Ἰουνίου 2000 

† Ὁ Ν.Μ.  

Ὁ Συγγραφέας

Ὁ ἐπίσκοπος Ἰγνάτιος (κατά κόσμον Δημήτριος Ἀλεξάνδροβιτς Μπριαντσιανίνωφ) καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ οἰκογένεια. Γεννήθηκε τό 1807 στό Ποκρόφσκ, τῆς νομαρχίας Βολογδά. Ἦταν καρπός προσευχῆς. Γιατί οἱ γονεῖς του ἦταν μέχρι τότε ἄτεκνοι.

Ἀπό παιδί ἔδειχνε πολλή προθυμία στήν προσευχή καί στήν μελέτη τῶν ἱερῶν βιβλίων. Μετά τό ἅγιο Εὐαγγέλιο, τό πιό ἀγαπημένο του βιβλίο ἦταν οἱ βίοι τῶν ἁγίων.

Σέ ἡλικία 16 ἐτῶν ἐτελείωσε τό γυμνάσιο. Ὁ πατέρας του τόν ἀνέγραψε στήν πολεμική Τεχνική Σχολή Πετρούπολης.

Στό ταξίδι, ὁ Δημήτριος ἐκμυστηρεύθηκε στόν πατέρα του, ὅτι θέλει νά γίνει μοναχός. Ὁ πατέρας του δέν ἔδωκε πολλή σημασία στά λόγια του. Ἔτσι ὁ Δημήτριος ἔμεινε στήν σχολή τῶν Εὐελπίδων. Στίς σπουδές του εἶχε τέτοια ἐπιτυχία, πού προκάλεσε τό ἐνδιαφέρον τοῦ μεγάλου Τσάρου Νικολάου Α' (1825- 1855), πού τοῦ ἐχορήγησε αὐτοκρατορική ὑποτροφία.

Στήν περίοδο τῶν σπουδῶν του ζοῦσε σάν νά ἦταν μοναχός. Κοινωνοῦσε πολύ τακτικά. Ἐπήγαινε πολύ συχνά νά συμβουλεύεται τούς ἅγιους Γέροντες τῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι. Ἡ ἀπόφασή του νά γίνη μοναχός ἐτάραξε τούς γονεῖς του, τήν σχολή Πολέμου καί τόν Τσάρο. Ἀλλά ὁ Δημήτριος δέν ἐπτοήθη. Σ' αὐτό τόν βοήθησε πολύ ἡ γνωριμία του μέ τόν μεγάλο στάρετς Λεωνίδα τῆς Ὄπτινα, πού ἦταν ὁ «γέροντάς» του, ὁ πνευματικός του πατέρας. Ἔτσι σέ ἡλικία 20 ἐτῶν, ἔγινε δόκιμος στήν Μονή Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Σβέρσκι. Γέροντα εἶχε τόν στάρετς Λεωνίδα.

Μετά ἀπό λίγο ἀρρώστησε ἡ μητέρα του. Ὁ πατέρας του ἐκμεταλλεύθηκε τήν «εὐκαιρία», γιά νά ἀποτραβήξη τόν υἱό του ἀπό τό μοναστήρι. Ὁ Δημήτριος ὑπάκουσε. Ἐπῆγε καί ἔμεινε στό σπίτι τους στό Βολογδᾶ πολύ καιρό. Χωρίς ποτέ νά ἀλλάξη γνώμη. Καί ἐπειδή ἡ μητέρα του ἀργοῦσε νά πεθάνει ἔγινε μοναχός στό Βολογδᾶ. Ἐκάρη τήν 28 Ἰουνίου 1831 καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἰγνάτιος. Πολύ γρήγορα ἐχειροτονήθη ἱερομόναχος.

Τό 1833 ὁ τσάρος τόν διώρισε ἡγούμενο τῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Σεργίου στήν Πετρούπολη. Καί τό 1834 βλέποντας τήν ἁγιότητα καί ζωτικότητά του τόν κατέστησε ἔξαρχο τῶν μοναστηριῶν τῆς περιοχῆς τῆς Πετρουπόλεως. Γιά νά ἀνταποκριθῆ στά καθήκοντά του αὐτά, ἄρχισε νά συντάσση τά περίφημα βιβλία του «Ἀσκητικές ἐμπειρίες». Τό 1847 ἔγραψε τίς περισσότερες ἐπιστολές του. Τό 1856 ἐπῆγε στήν Ὄπτινα καί ἀσκήθηκε στήν «ἡσυχία». Τό 1857 ἐκλήθη στήν Πετρούπολη καί ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως, Καυκάσου καί Εὐξείνου Πόντου. Ἐκεῖ ἔστρεψε τήν προσοχή του στούς νέους. Καί ἔγραψε τό βιβλίο «Προσφορά στόν Σύγχρονο Μοναχισμό». Τό 1861 παρητήθη λόγῳ ἀσθενείας καί ἀπεσύρθη στήν ἱερά Μονή ἁγίου Νικολάου στό Μπαμπάεβο, ὅπου καί ἐκοιμήθη ὁσίως τήν 30 Ἀπριλίου 1867.

Τά ἔργα του ἐξεδόθησαν σέ ἕξι τόμους:

  • Α', Β' καί Γ' Ἀσκητικές Ἐμπειρίες•
  • Δ' Ἀσκητικοί Λόγοι καί Επἱστολές•
  • Ε' Προσφορά στόν Σύγχρονο Μοναχισμό• καί
  • Στ' Πατερικόν.

Ἡ τεράστια καί σπάνια ἀξία τῶν ἔργων του ἔγκειται στό ὅτι προσφέρει ὅλη τήν οὐσία καί ὅλο τό βάθος τῆς πατερικῆς διδασκαλίας γιά τήν πνευματική ζωή μέ γλῶσσα σύγχρονη καί λογοτεχνική χάρη.

Θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς ἁγιωτέρους ἀνθρώπους τῆς Ρωσσίας. Ὁ μεγάλος στάρετς τῆς Ὄπτινα Βαρσανούφιος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι: κατά τήν κηδεία του ἐνάρετοι ἄνδρες εἶδαν ἀγγέλους νά δορυφοροῦν τήν ψυχή του, ἀνερχομένη πρός τόν θρόνο τοῦ Κυρίου• καί τούς ἄκουσαν νά ψάλλουν: «Χαῖρε, ἅγιε ἱεράρχα τοῦ Χριστοῦ, πάτερ Ἰγνάτιε».

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Ἐπισκόπου Ἰγνατίου.

Σημείωση: Ὁ ἐπίσκοπος Ἰγνάτιος ἀνεκηρύχθη τό 1990 ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Ἅγιος.Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ

Κάθε λογισμὸς καὶ κάθε αἴσθηση ὁδηγοῦν σταδιακὰ τὴν ψυχὴ εἴτε πρὸς τὸν παράδεισο εἴτε πρὸς τὴν κόλαση.

Ἄν ὁ λογισμὸς εἶναι ἔλλογος, τότε συνδέει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεὸ Λόγο, μὲ τὸν ὕψιστο Λογισμό, μὲ τὴν Παναξία, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ὁ παράδεισος.

παράδεισος

Ἐάν πάλι εἶναι ἄλογος ὁ λογισμὸς ἤ καὶ παράλογος, τότε συνδέει ἀναπόφευκτα τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Παράλογο, τὸν Ἀνόητο, μὲ τὸν διάβολο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἤδη ἡ κόλαση.

Ὅσα ἰσχύουν γιὰ τὸν λογισμὸ, ἰσχύουν καὶ γιὰ τις αἰσθήσεις. Ὅλα ἀρχίζουν ἐδῶ, ἀπὸ τὴν γῆ: καὶ ὁ παράδεισος μὰ καὶ ἡ κόλαση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Ο Ζυγός της Δικαιοσύνης

Η Θεία Λειτουργία

The Arabic Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

The Turkish Divine Liturgy of St. John Chrysostomos

 

Άγιοι Τόποι

24 Ώρες στους Αγίους Τόπους, Οδοιπορικό σε Μονές 20/04/2019

24 Ώρες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 25/04/2019

24 Ώρες στα Βήματα του Χριστού 27/04/2019

Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Ἐγὼ πατὴρ, ἐγὼ ἀδελφὸς, ἐγὼ νυμφίος, ἐγὼ οἰκία, ἐγὼ τροφὴ, ἐγὼ ἱμάτιον, ἐγὼ ῥίζα, ἐγὼ θεμέλιος, πᾶν ὅπερ ἂν θέλῃς ἐγώ· μηδενὸς ἐν χρείᾳ καταστῇς. Ἐγὼ καὶ δουλεύσω· ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι. Ἐγὼ καὶ φίλος, καὶ μέλος, καὶ κεφαλὴ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ, πάντα ἐγώ· μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ. Ἐγὼ πένης διὰ σέ· καὶ ἀλήτης διὰ σέ· ἐπὶ σταυροῦ διὰ σὲ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ· ἄνω ὑπὲρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρὶ, κάτω ὑπὲρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός. Πάντα μοι σὺ, καὶ ἀδελφὸς, καὶ συγκληρονόμος, καὶ φίλος, καὶ μέλος. Τί πλέον θέλεις; τί τὸν φιλοῦντα ἀποστρέφῃ; τί τῷ κόσμῳ κάμνεις; τί εἰς πίθον ἀντλεῖς τετρημένον;  περισσότερα »»»

Η Ελλάδα και ο Υμνος της Ελευθερίας

Ελληνική σημαία - Ελλάς - Ελευθερία

Υπεραγία Παρθένος Θεοτόκος Μαρία

Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων· ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. (Ψαλ. 32, 10-11)

εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων. (Τιμ.Α 5,8)

Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Οἱ ἄνθρωποι καταχρηστικά λέγονται λογικοί. Δεν εἶναι λογικοὶ ὅσοι ἔμαθαν ἀπλῶς τὰ λόγια καὶ τὰ βιβλία τῶν ἀρχαίων σοφῶν, ἀλλ' ὅσοι ἔχουν τὴ λογικὴ ψυχὴ καὶ μποροῦν νὰ διακρίνουν ποιὸ εἶναι τὸ καλὸ καἰ ποιὸ τὸ κακό καὶ ἀποφεύγουν τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ στὴν ψυχή, τὰ δὲ ἀγαθὰ καὶ ψυχωφελῆ, τὰ ἀποκτοῦν πρόθυμα μὲ τὴ μελέτη καὶ τὰ ἐφαρμόζουν μὲ πολλὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεό. Αὐτοὶ μόνοι πρέπει νὰ λέγονται ἀληθινὰ λογικοὶ ἄνθρωποι.

St Antony the Great

Ἐφ᾿ ὅσον ἐννοεῖς τὰ περὶ Θεοῦ, νὰ εἶσαι εὐσεβής, χωρὶς φθόνο, ἀγαθός, σώφρων, πράος, χαριστικὸς κατὰ δύναμιν, κοινωνικός, ἀφιλόνεικος καὶ τὰ ὅμοια. Διότι αὐτὸ εἶναι τὸ ἀπαραβίαστο ἀπόκτημα τῆς ψυχῆς, νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ μὲ τέτοιες πράξεις καὶ μὲ τὸ νὰ μὴν κρίνει κανέναν καὶ νὰ λέει γιὰ κανέναν, ὅτι ὁ δείνα εἶναι κακὸς καὶ ἁμάρτησε. Ἀλλὰ καλλίτερο εἶναι νὰ συζητᾶμε τὰ δικά μας κακά, καὶ νὰ ἐρευνᾶμε μέσα μας τὴ δική μας πολιτεία, ἐὰν εἶναι ἀρεστὴ στὸ Θεό. Διότι, τί μᾶς μέλει ἐμᾶς, ἐὰν ὁ ἄλλος εἶναι πονηρός;

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Ἡ αἰωνιότητα εἶναι φρικιαστικὴ δίχως Θεάνθρωπο, γιατὶ καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι φοβερὸς δίχως τὸν Θεάνθρωπο. Καθετὶ τὸ ἀνθρώπινο, μονάχα στὸν Θεάνθρωπο ἔχει τὴν τελικὴ καὶ λογικὴ του ἑρμηνεία. Δίχως τὸν θαυμαστὸ Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα μεταβάλλονται ἀναπόφευκτα σὲ χάος, σὲ φρίκη, σὲ θάνατο, σὲ κόλαση: ἡ φρόνηση σὲ ἀφροσύνη, ἡ αἴσθηση σὲ ἀπόγνωση, ἡ ἐπιθυμία σὲ αὐτοδιάσπαση μέσα ἀπὸ τὴν αὐτοθέωση ἤ τὴν αὐτοεξουθένωση.

περισσότερα